• Pan powróci

  Św. Paweł, który był człowiekiem ogromnej wiary, przypomina wszystkim uczniom, że powtórne przyjście Pana powinno […]

  Read more »
 • W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

  Dobiegający końca rok liturgiczny jest pełen zapowiedzi o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Pana na […]

  Read more »
 • Przemijanie

  Cały miesiąc listopad jest wezwaniem do refleksji nad ludzkim losem i przemijaniem, jest również szczególną […]

  Read more »
 • Nowe stworzenie

  Owoce Ducha Świętego to konsekwencja żywej obecności i działania Pocieszyciela w życiu chrześcijanina. Pocieszyciel jest […]

  Read more »
 • Cnota opanowania

  Ostaniem z owoców Ducha, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów, jest opanowanie. Inaczej […]

  Read more »
 • Cnota wierności

  Wierność – to następny z owoców Ducha Świętego, nieodzownie potrzebny w drodze do nieba. Sam […]

  Read more »
 • Cnota dobroci

  W ostatnim rozdziale Listu do Galatów św. Paweł kieruje naglące wezwanie do wszystkich wierzących: „Dopóki […]

  Read more »
 • Cnota uprzejmości

  Uprzejmość jest kolejnym owocem Ducha Świętego, o którym mówi św. Paweł. Ta cnota zamiennie nazywana […]

  Read more »
 • Cnota cierpliwości

  Pierwsze trzy owoce Ducha Świętego odnoszą się głównie do Boga, pozostałe są bardzo ważne w […]

  Read more »
 • Pokój serca

  List do Galatów wymienia pokój jako trzeci owoc Ducha Świętego. Dla Greków słowo to miało […]

  Read more »
 • Potrzeba radości

  Następnym owocem Ducha Świętego – w katalogu św. Pawła – jest radość. Człowiek bardzo jej […]

  Read more »
 • Obdarowani miłością

  Pierwszym i najpiękniejszym owocem Ducha jest miłość. O niej bardzo wiele się mówi, ale najczęściej […]

  Read more »
 • Fundament wolności

  Pełne otwarcie na działanie Ducha Świętego jest fundamentem wewnętrznej wolności i nastawienia do przepisów prawa […]

  Read more »
 • Uczą się miłości

  Miesiące letnie są szczególnym czasem pielgrzymowania wiernych do Matki Najświętszej. Pielgrzymi idą, aby w spotkaniu […]

  Read more »
 • Dzieci światłości

  Dary Ducha Świętego są nadprzyrodzonymi uzdolnieniami, niezbędnymi do poddawania się natchnieniom Pocieszyciela. Wyposażeni w nie, […]

  Read more »
 • Dar bojaźni Bożej

  Dar bojaźni Bożej jest wymieniany jako siódmy i ostatni w katalogu darów Ducha Świętego. Służy […]

  Read more »
 • Dar pobożności

  Pobożność – to szósty dar Ducha Świętego: on kształtuje postawę wyrażającą synowski szacunek, cześć, miłość […]

  Read more »
 • Dar umiejętności

  Darem, który pozwala człowiekowi wydawać słuszne sądy w sprawach wiary, jest dar umiejętności. Człowiek, napełniony […]

  Read more »
 • Męstwo pełne mocy

  Dar męstwa wymieniany jest jako kolejny z darów Ducha Świętego. Służy on chrześcijaninowi do pokonywania […]

  Read more »
 • Dar rady

  Dar rady jest kolejnym, którym człowiek wierzący zostaje napełniony przez Ducha Świętego. Służy on nam […]

  Read more »

4. rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego

źródło: milosierdzie.pl

W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, w obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele oraz przy udziale tysięcy wiernych. Później Akt ten był odczytany w świątyniach całego kraju, jako wyraz dążenia do uznania Jezusa za Króla w całym Narodzie i Państwie Polskim.

Od tamtej pory Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla przez organizowane dwudniowe obchody rocznicowe przypomina wiernym w Polsce o dokonanym Akcie i zawartych w nim zobowiązaniach. Obecnie jednak, z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, program rocznicowy został ograniczony do uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która zostanie odprawiona 15 listopada br. o godz. 12.00. Podczas Mszy nastąpi odnowienie Aktu Intronizacyjnego. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Miłosierdzie www.tvmilosierdzie.com.

W tym trudnym dla naszego narodu czasie pragniemy jeszcze raz zwrócić się do Jezusa, naszego Króla i Pana. Pamiętamy o słowach S.B. Rozalii Celakówny, która zanotowała: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości”. Wciąż jako naród mamy na tym polu wiele jest do zrobienia. Mamy nadzieję, że obchody 4. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana będą dla wszystkich wezwaniem do większego zaangażowania się w pracę na rzecz królestwa Chrystusowego w Polsce i w obliczu współczesnych zagrożeń przyczynią się do ocalenia naszej Ojczyzny.

Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Króluj nam, Chryste!

Prezentujemy pięknie wydany album dokumentujący obchody 3. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zatytułowany „Króluj nam, Chryste!” (Kraków 2020). Redakcją albumu zajęli się ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i pan prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, a jego wydawcą zostało Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla. Na 260 bogato ilustrowanych stronach czytelnik może znaleźć teksty referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Króluj nam, Chryste!”, które odbyło się 23 listopada 2019 r., teksty homilii wygłoszonych przez abpa Andrzeja Dzięgę i abpa Józefa Michalika, wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”, tekst „Ekspiacyjnej Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego” autorstwa ks. prof. dra hab. Ryszarda Barglik-Makowskiego oraz zarys projektu koncepcyjnego pomnika Jezusa Chrystusa Króla w Krakowie-Łagiewnikach. Oprócz tego album zawiera szereg interesujących materiałów i fotografii obrazujących prace Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

 

Kongres 1937: Kazanie bpa J. Gawliny

Kazanie J. Eks. Ks. Biskupa Józefa Gawliny
w czasie mszy św. pontyfikalnej

„Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Legacie i Prymasie Polski, Panie Ministrze i Delegacie Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Ekscelencje, Najmilsi w Chrystusie Panu!

W świecie rozgrywa się jakaś dziwna liturgia demoniczna. Ten, co skazę piorunów zakrył dłonią na czole, chce uwieść chrześcijaństwo i wydrzeć ster świata z rąk Syna Bożego. A że się w szkole aniołów wyuczył, umie naśladować ich mowę i przedrzeźnia ich środki. Akolitom swoim każe gasić świecę za świecą na ołtarzach Chrystusa, wywołując ciemną jutrznię, iście szatańską.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego

Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego
w czasie nabożeństwa inauguracyjnego

Eminencjo Księże Prymasie, Legacie Apostolski!
Eminencje i Ekscelencje, Bracia Najmilsi!

Misja doniosła bardzo i zaszczytna przypadła w udziale Polsce: przez kilka dni kraj nasz ma być językiem katolickiej Europy, językiem całego świata chrześcijańskiego, tłumaczem wskazań Ojca św. i wykonawcą Jego zleceń. Miasto Poznań zamieniło się w wielkie obozowisko szermierzy Chrystusowych. Tu ważyć będziemy swoje argumenty, tu decydować się na doniosłe postanowienia, tu odbędzie się przegląd naszych sił. Ludzkość zwinęła znów niejako swoje namioty i ruszyła w drogę. Dokąd zajdzie? Wielkie jej zastępy gotują się zdobyć świat i urządzić go po swojemu, bez Boga i bez Chrystusa. Ale równocześnie obóz Chrystusowy kładzie na wagę dziejów wiarę w Jezusa Chrystusa. Świadom niezastąpionego znaczenia chrześcijaństwa, świadom wiecznej jego żywotności i nadziemskich energii wotuje tu w Poznaniu za Bogiem i Synem Jego Jezusem Chrystusem.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienia przedstawiciela Rządu

Przemówienia przedstawiciela Rządu prof. dr. Wojciecha Świętosławskiego

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

 

Na zebraniu inauguracyjnym

Eminencjo, Księże Legacie Jego Świątobliwości, Eminencje, Księża Kardynałowie, Ekscelencje, Księża Biskupi, Wielebni Księża, Panie i Panowie!

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt wyrazić żywą radość, że tak ważny Międzynarodowy Kongres Katolicki odbywa się na ziemiach Rzeczypospolitej i właśnie w Poznaniu, w mieście znanym ze swych głębokich uczuć katolickich, Cieszymy się też niezmiernie, że Jego Świątobliwość Ojciec święty, zechciał mianować Swego Legata w osobie Prymasa Polski, Jego Eminencję Księdza Kardynała Hlonda. Akt ten jest jeszcze jednym dowodem, jaką życzliwość żywi Ojciec święty dla Polski.

» Read more

Peregrynacja obrazów i relikwii świętych

Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji.  Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016 r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.

Cały tekst: Peregrynacja

Wspomnienie św. pamięci prof. dra hab. inż. Stanisława Kasprzyka

W Krakowie, w piątek 6 marca 2020 r., odszedł do Pana w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk. Prawy Polak, oddany Jezusowi Królowi Polski i Ojczyźnie. Emerytowany wykładowca, głównie mechaniki i matematyki, pracujący całe swoje życie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wychowawca kilku pokoleń młodzieży, w tym wielu pracowników naukowych.

Cały tekst: Wspomnienie – prof. S. Kasprzyk

 

Kongres 1937: Przemówienie Legata Papieskiego Prymasa Hlonda

Przemówienie Legata Papieskiego J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda

Na zakończenie Kongresu

Eminencje! Ekscelencje! Panie, Panowie!

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla czuł się dobrze w klimacie polskim i w poznańskiej atmosferze wiary, zaufania, braterskości. Dostojny pod egidą Papiestwa, wysoko odznaczony obecnością oficjalnego Delegata Rządu, uświetniony udziałem słynących i sympatycznych Purpuratów, ubarwiony godnością tylu Arcypasterzy i dygnitarzy kościelnych, upiększony godnością przedstawicieli wszystkich władz, promienny umysłową elitą kraju i znakomitościami katolickimi tylu narodów, wstawiony w urbanistyczne odświętne piękno Poznania i okolony entuzjastycznymi tłumami XVII Wielkopolskiego Zjazdu Katolickiego, Kongres ten – urósł do znaczenia ewenementu takiego, o jakim pisał w liście apostolskim Ojciec święty. Był katolicki, międzynarodowy, zielonoświątkowy a zarazem jakby nasz, swobodny, serdeczny, wykwintny. Magistralne wykłady mówców Kongresowych i treściwe referaty przedstawicieli krajowych rzuciły na ponure zagadnienie bezbożnictwa snopy nowego światła. Dowiedzieliśmy się nieznanych motywów i powiązań przyczynowych a przede wszystkim nauczyliśmy się patrzeć na bezbożnictwo z nowych punktów widzenia, konstatując w świetle faktów i nauki, jak bezapelacyjne są wskazania papieskie w tym przedmiocie.

» Read more

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika

Ks. Krzysztof Góźdź

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika,
Archikatedra Lubelska, 24.03.2020
Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Magnificencjo, czcigodny Księże Rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Spectabilis, Księża Dziekani,
Czcigodni Księża i Siostry zakonne,
Bracia i Siostry przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych
dzięki życzliwości TV Trwam, Radia Maryja i Archidiecezji Lubelskiej!

Gromadzi nas dziś na Eucharystii wdzięczna pamięć o ks. profesorze Czesławie Stanisławie Bartniku, wybitnym teologu, niezwykłym patriocie, wielkim kapłanie i dobrym prostym człowieku! Zegar jego życia zatrzymał się w minioną sobotę, 21 marca 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych, dokładnie o 21.20. Ks. Bartnik przeżył niemal 91 lat. Jest to wielka łaska, że tak długo pośród nas żył i karmił nas zdrową nauką, utwierdzając nas w tym, że Bóg istnieje, że w Jezusie Chrystusie objawił swoje prawdziwe oblicze i że nas bezgranicznie kocha, ponieważ oddał za nas swoje życie.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienie inauguracyjne prymasa A. Hlonda

Przemówienia Legata Papieskiego
J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda
Na zebraniu inauguracyjnym

Eminencje, Panie Ministrze, Ekscelencje, Panie, Panowie!

Po obwieszczeniu przepysznego listu, którym Ojciec święty uczcił Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu, niemal zuchwałe i zbyteczne staje się słowo Legata. Pismo apostolskie bogato wyczerpuje ideę i założenia Kongresu. A jakież znaczenie przyznaje Papież temu Zjazdowi! Jakie nadzieje w nim pokłada! Nie można było ani Kongresu dowodniej uzasadnić, ani dokładniej określić jego zadań, ani szczęśliwiej odwołać się do katolickich inicjatyw a w szczególności do polskich ambicji apostolskich.

» Read more

1 2 3 9