Rekolekcje Polaków

REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA
W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

Rekolekcje Polaków
połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym
przed Ogólnopolskim
Kongresem Jezusa Chrystusa Króla

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki,
15-24.10.2021 r.

Zaproszenie

» Read more

Kongres Chrystusa Króla A.D. 2021

OGÓLNOPOLSKIE DZIEŁO INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
wraz z
J. E. Bp. STANISŁAWEM JAMROZKIEM
Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych
zapraszają na
OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!”
– realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”
który odbędzie się w dniach 4-7 listopada 2021 roku

w Warszawie (Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5)

Program

» Read more

List do Ojców Jezuitów

Czcigodni Ojcowie Jezuici,
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie, której 100-lecie konsekracji obchodzimy w tym roku, jest niewątpliwie pomnikiem religijnym dla wszystkich wiernych w Polsce, bo niepodobna, aby być chrześcijaninem i nie kochać Jezusa. Jest to miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar ludzi z całej Polski jako miejsce centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Wyrosła z kultu Serca Jezusa, przypomina, że Bóg nas kocha, i że winniśmy tę miłość odwzajemniać. Najpełniej tę miłość wyrażają słowa Aktu Poświęcenia Polski Sercu Jezusa, dokonanego w tej Bazylice 5 dni po jej uroczystej konsekracji:

» Read more

Zbliża się 5. rocznica Intronizacji

PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO
I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU

Zaproszenie

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 11.09.2021 roku w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Dzień Skupienia Modlitewnego Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Podczas tego Dnia Skupienia Modlitewnego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tych obchodów będzie poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego, zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu. 

» Read more

4. rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego

źródło: milosierdzie.pl

W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, w obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele oraz przy udziale tysięcy wiernych. Później Akt ten był odczytany w świątyniach całego kraju, jako wyraz dążenia do uznania Jezusa za Króla w całym Narodzie i Państwie Polskim.

» Read more

Ukochała Serce Jezusa

Krajowa Założycielka Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ewa Nosiadek odeszła do Domu Ojca 24 października 2020 roku.

Dziękujemy Panu Bogu za dar jej życia, za wielkie świadectwo wiary i całkowite oddanie Dziełu. Kochała Serce Jezusa i życiem swoim świadczyła, jak odpowiadać na Jego Miłość. Uczyła, jak wypełniać wolę Bożą w trudzie życia i sama była tego przykładem. Z jej inicjatywy organizowane były liczne dni skupienia, rekolekcje, intronizacje w parafiach Polski, sympozja, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu oraz pielgrzymki. Pozostanie w naszych sercach, pamięci i modlitwie. Bóg zapłać.

Króluj nam, Chryste!

Prezentujemy pięknie wydany album dokumentujący obchody 3. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zatytułowany „Króluj nam, Chryste!” (Kraków 2020). Redakcją albumu zajęli się ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i pan prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, a jego wydawcą zostało Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla. Na 260 bogato ilustrowanych stronach czytelnik może znaleźć teksty referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Króluj nam, Chryste!”, które odbyło się 23 listopada 2019 r., teksty homilii wygłoszonych przez abpa Andrzeja Dzięgę i abpa Józefa Michalika, wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”, tekst „Ekspiacyjnej Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego” autorstwa ks. prof. dra hab. Ryszarda Barglik-Makowskiego oraz zarys projektu koncepcyjnego pomnika Jezusa Chrystusa Króla w Krakowie-Łagiewnikach. Oprócz tego album zawiera szereg interesujących materiałów i fotografii obrazujących prace Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

 

Kongres 1937: Kazanie bpa J. Gawliny

Kazanie J. Eks. Ks. Biskupa Józefa Gawliny
w czasie mszy św. pontyfikalnej

„Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Legacie i Prymasie Polski, Panie Ministrze i Delegacie Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Ekscelencje, Najmilsi w Chrystusie Panu!

W świecie rozgrywa się jakaś dziwna liturgia demoniczna. Ten, co skazę piorunów zakrył dłonią na czole, chce uwieść chrześcijaństwo i wydrzeć ster świata z rąk Syna Bożego. A że się w szkole aniołów wyuczył, umie naśladować ich mowę i przedrzeźnia ich środki. Akolitom swoim każe gasić świecę za świecą na ołtarzach Chrystusa, wywołując ciemną jutrznię, iście szatańską.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego

Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego
w czasie nabożeństwa inauguracyjnego

Eminencjo Księże Prymasie, Legacie Apostolski!
Eminencje i Ekscelencje, Bracia Najmilsi!

Misja doniosła bardzo i zaszczytna przypadła w udziale Polsce: przez kilka dni kraj nasz ma być językiem katolickiej Europy, językiem całego świata chrześcijańskiego, tłumaczem wskazań Ojca św. i wykonawcą Jego zleceń. Miasto Poznań zamieniło się w wielkie obozowisko szermierzy Chrystusowych. Tu ważyć będziemy swoje argumenty, tu decydować się na doniosłe postanowienia, tu odbędzie się przegląd naszych sił. Ludzkość zwinęła znów niejako swoje namioty i ruszyła w drogę. Dokąd zajdzie? Wielkie jej zastępy gotują się zdobyć świat i urządzić go po swojemu, bez Boga i bez Chrystusa. Ale równocześnie obóz Chrystusowy kładzie na wagę dziejów wiarę w Jezusa Chrystusa. Świadom niezastąpionego znaczenia chrześcijaństwa, świadom wiecznej jego żywotności i nadziemskich energii wotuje tu w Poznaniu za Bogiem i Synem Jego Jezusem Chrystusem.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienia przedstawiciela Rządu

Przemówienia przedstawiciela Rządu prof. dr. Wojciecha Świętosławskiego

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

 

Na zebraniu inauguracyjnym

Eminencjo, Księże Legacie Jego Świątobliwości, Eminencje, Księża Kardynałowie, Ekscelencje, Księża Biskupi, Wielebni Księża, Panie i Panowie!

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt wyrazić żywą radość, że tak ważny Międzynarodowy Kongres Katolicki odbywa się na ziemiach Rzeczypospolitej i właśnie w Poznaniu, w mieście znanym ze swych głębokich uczuć katolickich, Cieszymy się też niezmiernie, że Jego Świątobliwość Ojciec święty, zechciał mianować Swego Legata w osobie Prymasa Polski, Jego Eminencję Księdza Kardynała Hlonda. Akt ten jest jeszcze jednym dowodem, jaką życzliwość żywi Ojciec święty dla Polski.

» Read more

1 2 3 10