Krucjata

Krucjata modlitewna
w intencji królowania Jezusa Chrystusa
w Narodzie i Państwie Polskim

 

Pismo bpa Stanisława Jamrozka
Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

 

Podczas spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, które odbyło się 31 sierpnia bieżącego roku, podjęta została decyzja o powołaniu „Krucjaty modlitewnej w intencji królowania Jezusa Chrystusa w Narodzie i Państwie Polskim”.

Celem tej inicjatywy jest zachęcenie wszystkich naszych rodaków do codziennego zanoszenia przed Boży tron spraw naszej Ojczyzny słowami „Modlitwy do Jezusa naszego Króla i Pana”. Tekst tej modlitwy został opracowany podczas przygotowań do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana i dołączony do Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski podpisanego na 374. Zebraniu Plenarnym w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.

Słowa „Modlitwy do Jezusa naszego Króla i Pana” towarzyszą nam każdego dnia. Staramy się ją również rozpowszechniać w naszych publikacjach, na obrazkach oraz w przestrzeni internetowej. W ten sposób jej treść mogła już dotrzeć do tysięcy ludzi żyjących w różnych stronach Polski i świata. Zapewne wielu z nich modli się jej słowami. Zainicjowana przez nas „Krucjata” ma szansę nadać tym modlitwom bardziej zorganizowany charakter, a świadomość duchowej więzi z grupą innych osób modlących się o królowanie Jezusa Chrystusa w Polsce będzie dla wszystkich dodatkową motywacją i umocnieniem.

Osoby chcące zgłosić swoje uczestnictwo w „Krucjacie” proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego deklarację codziennego odmawiania „Modlitwy do Jezusa naszego Króla i Pana”. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika „Krucjaty”, adres oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy mogą zgłaszać się listownie na adres Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Króla (ul. Rozalii Celakówny 11, 32-083 Szczyglice) z dopiskiem na kopercie „Krucjata” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dzielointronizacji.pl.

Mamy nadzieję, że codzienne odmawianie „Modlitwy do Jezusa naszego Króla i Pana” zachęci uczestników „Krucjaty” do owocnego zaangażowania się w rozwój Dzieła Intronizacji Jezusa Króla w Narodzie i Państwie Polskim.

Króluj nam, Chryste!

 

Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.