Biblioteka

 

Jezusowi Chrystusowi Królowi. Modlitwy, nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla

Księga Kongresowa. Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla: W DIECEZJACH I PARAFIACH: KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU INTRONIZACYJNEGO, Warszawa, 4-7 listopada 2021 r., oprac. i red. prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Kraków 2022.

Jezusowi Chrystusowi Królowi. Monument Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Ustroniu-Zawodziu. Modlitwy, pieśni, nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla.

Przyjdź Królestwo Twoje. Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Króluj nam, Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Wydawca Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków 2020.

Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-18 XI 2018, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Wydawca Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków 2019.

Trzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-19 XI 2017, red. M. Chmielewski, J. Kobienia, A. Flaga, Wydawca Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków 2018.

Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, red. J. Kobienia, A. Flaga, Kraków-Ustroń 2016.

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 1. Ogólnopolskie Dzieł Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Aby Jezus Chrystus Król był rzeczywiście Królem Narodu i Państwa Polskiego.

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 2. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. W diecezjach i parafiach króluj nam, Chryste!

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 3. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Dekalog ze św. Janem Pawłem II. Rekolekcje dla Polaków przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 4. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. V Rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 5. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. 10-dniowe Rekolekcje Polaków

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 6. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. VI rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego Jezusa Chrystusa Króla

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 7. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Ogólnopolski Tydzień Modlitwy Różańcowej w intencji nadchodzących wyborów parlamentarnych i samorządowych 1-7.10.2023.

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 8. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Nasze prośby i oczekiwania dotyczące właściwego rozwoju Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 9. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. VII rocznica Intronizacji

Króluj nam, Chryste! Biuletyn nr 10. Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Modlitwa różańcowa za Ojczyznę.

Samorządna Polska. Biuletyn nr 15. W całym Narodzie i Państwie Polskim – króluj nam, Chryste. 

Samorządna Polska. Biuletyn nr 14. Jezus Chrystus naszym Królem i Panem

Samorządna Polska. Biuletyn nr 13. O Intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski w 1050. rocznicę Chrztu Polski