Chrystus Pan króluje w Polsce nam!

Utwór został skomponowany i nagrany dzięki wysiłkowi dwóch rodzin nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z Poznania. Ich miłość do liturgii zaowocowała pieśnią, która teraz może być w liturgii wykorzystywana. Po uwzględnieniu opinii ks. dr. hab. Piotra Rossy na temat napisanego przez Natalią Zimniewicz tekstu i opinii ks. dr. Jacka Paczkowskiego dot. skomponowanej przez Tomasza Zimniewicza muzyki, Wikariusz Generalny diecezji kaliskiej bp Łukasz Buzun udzielił „zezwolenia (imprimatur) na wydanie i wykonywanie pieśni”.

Cały tekst na stronie: Fronda.pl.

Pieśni intronizacyjne

Śpiewajcie <naszemu> Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie (Ps 47, 7-9).

Zapraszamy do zapoznania się z utworami muzycznymi podejmującymi treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pieśni te były wykonywane podczas Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla, który odbywał się w Warszawie w dniach 4-7 listopada 2021 roku. Uzyskały one aprobatę kościelną, więc można je wykonywać podczas liturgii w ramach nabożeństw ku czci Jezusa Króla jak i podczas Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

» Read more