Rekolekcje Polaków

REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA
W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

Rekolekcje Polaków
połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym
przed Ogólnopolskim
Kongresem Jezusa Chrystusa Króla

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki,
15-24.10.2021 r.

Zaproszenie

» Read more

Kongres Chrystusa Króla A.D. 2021

OGÓLNOPOLSKIE DZIEŁO INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
wraz z
J. E. Bp. STANISŁAWEM JAMROZKIEM
Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych
zapraszają na
OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!”
– realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”
który odbędzie się w dniach 4-7 listopada 2021 roku

w Warszawie (Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5)

Program

» Read more

List do Ojców Jezuitów

Czcigodni Ojcowie Jezuici,
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie, której 100-lecie konsekracji obchodzimy w tym roku, jest niewątpliwie pomnikiem religijnym dla wszystkich wiernych w Polsce, bo niepodobna, aby być chrześcijaninem i nie kochać Jezusa. Jest to miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar ludzi z całej Polski jako miejsce centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Wyrosła z kultu Serca Jezusa, przypomina, że Bóg nas kocha, i że winniśmy tę miłość odwzajemniać. Najpełniej tę miłość wyrażają słowa Aktu Poświęcenia Polski Sercu Jezusa, dokonanego w tej Bazylice 5 dni po jej uroczystej konsekracji:

» Read more

Zbliża się 5. rocznica Intronizacji

PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO
I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU

Zaproszenie

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 11.09.2021 roku w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Dzień Skupienia Modlitewnego Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Podczas tego Dnia Skupienia Modlitewnego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tych obchodów będzie poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego, zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu. 

» Read more

4. rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego

źródło: milosierdzie.pl

W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, w obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele oraz przy udziale tysięcy wiernych. Później Akt ten był odczytany w świątyniach całego kraju, jako wyraz dążenia do uznania Jezusa za Króla w całym Narodzie i Państwie Polskim.

» Read more

Peregrynacja obrazów i relikwii świętych

Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji.  Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016 r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.

Cały tekst: Peregrynacja

Wspomnienie św. pamięci prof. dra hab. inż. Stanisława Kasprzyka

W Krakowie, w piątek 6 marca 2020 r., odszedł do Pana w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk. Prawy Polak, oddany Jezusowi Królowi Polski i Ojczyźnie. Emerytowany wykładowca, głównie mechaniki i matematyki, pracujący całe swoje życie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wychowawca kilku pokoleń młodzieży, w tym wielu pracowników naukowych.

Cały tekst: Wspomnienie – prof. S. Kasprzyk

 

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika

Ks. Krzysztof Góźdź

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika,
Archikatedra Lubelska, 24.03.2020
Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Magnificencjo, czcigodny Księże Rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Spectabilis, Księża Dziekani,
Czcigodni Księża i Siostry zakonne,
Bracia i Siostry przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych
dzięki życzliwości TV Trwam, Radia Maryja i Archidiecezji Lubelskiej!

Gromadzi nas dziś na Eucharystii wdzięczna pamięć o ks. profesorze Czesławie Stanisławie Bartniku, wybitnym teologu, niezwykłym patriocie, wielkim kapłanie i dobrym prostym człowieku! Zegar jego życia zatrzymał się w minioną sobotę, 21 marca 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych, dokładnie o 21.20. Ks. Bartnik przeżył niemal 91 lat. Jest to wielka łaska, że tak długo pośród nas żył i karmił nas zdrową nauką, utwierdzając nas w tym, że Bóg istnieje, że w Jezusie Chrystusie objawił swoje prawdziwe oblicze i że nas bezgranicznie kocha, ponieważ oddał za nas swoje życie.

» Read more

Odeszli do domu Ojca

W trudnych czasach dla Polski, w chwili zmagania się z ideologiami LGBT i ideologią ekologizmu oraz pandemią koronawirusa, w marcu odeszły z tego świata – i to nie za sprawę koronawirusa – dwie osoby niezmiernie ważne dla sprawy Intronizacji Jezusa Króla Polski. Osoby ważne w kluczowych momentach batalii o to, aby Pana Jezusa uroczyście uznać Królem Polski, co nastąpiło 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, chociaż nie wszyscy chcą o tym pamiętać (duchowni i świeccy). Dzisiaj dziwi to szczególnie, bo to milowy krok w najnowszej historii Polski, do którego zwłaszcza teraz należy się często odwoływać.

» Read more

Przewodniczący Episkopatu spotkał się z przedstawicielami ODIJChK

Działalność Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, kwestia nadania Dziełu osobowości prawno-kościelnej oraz planowany w tym roku Kongres Chrystusa Króla i podkreślenie jedności Dzieła z Kościołem katolickim były głównymi tematami spotkania abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Episkopatu z bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa Chrystusa oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Spotkanie miało miejsce w środę, 5 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Czytaj więcej…

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-dziela-intronizacji-jezusa-chrystusa-krola/

1 2