Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Od kilku lat odbywają się spotkania Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Przewodzi im ks. bp Stanisław Jamrozek, Delagat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. W skład Zespołu wchodzą księża teolodzy oraz świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce. W ostatnim czasie w ramach prac Zespołu przygotowane zostały obchody dwóch rocznic proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z 2016 roku.

Dnia 5 lutego br. podczas kolejnego spotkania Zespołu ks. prof. Marek Chmielewski, konsultant Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, zaprezentował propozycję tematów Sympozjum ku czci Chrystusa Króla w 2019 i 2020 roku. Mają one nawiązywać do treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W roku 2019 mają dotyczyć kolejnych ośmiu wezwań z aklamacją „Króluj nam Chryste!”, a w roku 2020 mają dotyczyć zawartych w Akcie przyrzeczeń. Propozycja została zaaprobowana przez uczestników spotkania, jednak nie podjęto ostatecznych decyzji. Wstępnie termin Sympozjum z okazji 3. rocznicy Intronizacji został ustalony na 16-17 listopada 2019 roku.

Następnie została powołana do życia Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, zaś spośród jej członków został wyłoniony Zarząd: Przewodniczący Zarządu – prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Wiceprzewodniczący – Barbara Pasternak, prezes Fundacji Serca Jezusa i członek Zarządu Stowarzyszenia „Róża”, Wiceprzewodniczący – Adam Kędzierski, organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Skarbnik – dr Anna Krogulska, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”, Sekretarz – Piotr Pikuła, prezes Stowarzyszenia „Róża”, Członek Zarządu – Henryk Glinkowski, założyciel i były prezes Stowarzyszenia pt. Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, Członek Zarządu – Alicja Kondraciuk, z Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”.

Pierwszym zadaniem powołanego Zarządu będzie nadanie Dziełu Intronizacji formalnego kształtu prawnego, stworzenie strony internetowej i opracowanie materiałów formacyjnych, by dzięki temu skuteczniej służyć szerzeniu królowania Jezusa Chrystusa w Polsce.