Poddanie się władzy Chrystusa – program społeczno-polityczny czy religijna utopia, Jan Łopuszański