Zbliża się 5. rocznica Intronizacji

PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO
I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU

Zaproszenie

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 11.09.2021 roku w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Dzień Skupienia Modlitewnego Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Podczas tego Dnia Skupienia Modlitewnego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tych obchodów będzie poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego, zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu. 

Podczas Dnia Skupienia Modlitewnego  uczcimy ponadto uroczyście następujące, jakże ważne wydarzenia intronizacyjne:  
120-lecie urodzin Sł. B. Rozalii Celakówny, bardzo ściśle związanej z Intronizacją Jezusa Chrystusa Króla;
25-lecie działalności zrzeszeń intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
15-lecie konsekracji kościoła Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu – Zawodziu;
10-lecie poświęcenia figury Chrystusa Króla przy tym kościele.

Kościół w Ustroniu – Zawodziu został wybudowany jako wotum błagalne o wyniesienie Rozalii Celakówny do chwały ołtarzy.

Szczegółowy program Dnia Skupienia Modlitewnego zostanie zamieszczony w czerwcu tego roku na stronach internetowych:
dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
intronizacja.pl – prowadzonej przez Fundację Serca Jezusa i Stowarzyszenie „Róża”.

Króluj nam, Chryste!
Adam Kędzierski
Główny Organizator Dnia Skupienia Modlitewnego
Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla


Pomnik Jezusa Chrystusa Króla przy Kościele Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu – Zawodziu.