Fundacja Serca Jezusa

Fundacja Serca Jezusa została utworzona w 1990 roku z inicjatywy ks. Tadeusza Kiersztyna SJ. Celem statutowym Fundacji jest dążenie do odnowy życia religijnego, moralnego i kulturowego społeczeństwa polskiego oraz kształtowanie postaw moralnych i społecznych u dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Fundacja Serca Jezusa ma siedzibę w Krakowie, ale faktycznie swoje zadania statutowe wykonuje w Domu Formacyjnym w Szczyglicach pod Krakowem, prowadzonym przez Wspólnotę św. Klaudiusza. Dom Formacyjny przyjmuje także grupy pielgrzymkowe oraz wspólnoty pragnące tu przeżyć swoje rekolekcje itp.

Przy ogromnym zaangażowaniu opiekuna duchownego Fundacji i Wspólnoty, ks. Tadeusza Kiersztyna w dniu 5 października 1996 roku został otwarty na terenie archidiecezji krakowskiej proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny. Funkcję procesową Powoda sprawowała Fundacja Serca Jezusa. Przy Fundacji powstało Biuro Postulacji S.B. Rozalii, które funkcjonowało do czasu zamknięcia procesu na szczeblu diecezji, tj. do 17 kwietnia 2007 roku. Nieocenionym wparciem w pracach procesowych był ks. Stefan Ryłko, delegat Kurii, który nadzorował proces Rozalii.

W listopadzie 1996 roku staraniem Fundacji Serca Jezusa została wykonana i złożona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie złota korona-wotum. Korona symbolizuje królewską władzę Pana Jezusa nad Polską, a zarazem nawiązuje do mistycznych przeżyć Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, mówiących o tym, że królowanie Jezusa, z woli Bożej, ma rozpocząć się od Polski, by następnie objąć inne kraje świata. Symbol korony z czterema orłami, które wznosząc swe skrzydła ku górze, podtrzymują ziemski glob (malachit), zwieńczony krzyżem chwały, jest wykorzystywany w wielu pracach artystycznych nawiązujących do Intronizacji w Polsce i przedstawiających Jezusa Króla (obrazy, rzeźby, figury).

Poprzez działania Fundacji Serca Jezusa w lipcu 1997 roku młodzież zgromadzona na Forum Młodych Apostolstwa Modlitwy w Łodzi dokonała pierwszej w Polsce Intronizacji Jezusa Króla Polski. Drugim takim wydarzeniem była Intronizacja Jezusa Króla Polski dokonana w listopadzie 1997 roku w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przez przedstawicieli Apostolstwa Modlitwy z całej Polski.

W roku 1998 Fundacja Serca Jezusa w ramach czynności procesowych planując ekshumację doczesnych szczątek Rozalii, podjęła starania w sprawie wykonania sarkofagu Rozalii Celakówny, który według projektu artysty rzeźbiarza z Poznania, p. Michała Gołąbka, został wykonany w 1999 roku. Sarkofag został zamontowany w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie w 2008 roku.

Równocześnie prowadzone były intensywnie prace procesowe, które ostatecznie Biuro Postulacji zakończyło w 2000 roku. We wrześniu tego roku zostało złożone do Kurii krakowskiej pismo z prośbą o zamknięcie procesu. Nastąpiło to siedem lat później.

Podczas działalności Biura Postulacji S.B. Rozalii zostały opracowane podstawowe materiały informacyjne i formacyjne związane z misją Rozalii. Było to przede wszystkim Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne, Modlitwa o Intronizację Jezusa Króla Polski oraz symbole: figurka Jezusa Króla Polski, a później obraz Jezusa Króla Polski (więcej na www.intronizacja.pl)

Misja Rozalii od początku miała wielu zwolenników, którzy zdecydowanie podejmowali się głoszenia Intronizacji Jezusa Króla Polski. Już w 1997 roku działania podjęte przez Fundację Serca Jezusa wraz ze środowiskami religijno-patriotycznymi oraz przedstawicielami ówczesnej władzy doprowadziły do ustalenia przez władze kościelne i podanie do publicznej wiadomości w dniu 3 maja na Jasnej Górze terminów Intronizacji. Na dzień 14 września 1997 roku zaplanowano Intronizację Jezusa Króla Polski w diecezjach, natomiast ogólnopolska Intronizacja została zaplanowana na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w listopadzie. Zapowiedzi te nie zostały wówczas spełnione, ale starania o Intronizacje w Polsce nie osłabły.

W tym celu w 2004 roku powstało Dzieło Intronizacji Jezusa Króla Polski, w którego prace włączyło się wiele organizacji religijnych i społecznych m.in. Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny, Stowarzyszenie „Róża”, RORz „Samorządna Polska”, Stronnictwo „Polska Racja Stanu”.

Od 2014 roku Fundacja Serca Jezusa uczestniczy w pracach Zespołu ds Ruchów Intronizacyjnych KEP. Braliśmy udział w uroczystości proklamowania Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, która odbyła się 19 listopada 2016 roku, a także wspieramy działania związane z obchodami kolejnych rocznic proklamowania tego Aktu.

Działania Fundacji skierowane są obecnie na szerokie informowanie o Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (m.in. zapoznawanie z treścią Aktu i Komentarzem KEP), ze szczególnym ukierunkowaniem na zobowiązania Narodu wynikające z Aktu. Mając na uwadze zapisy znajdujące się w Komentarzu do Aktu, skupiamy się na opracowaniu programu formacyjnego służącego procesowi przemiany naszego społeczeństwa w duchu tego Aktu, aby było ono zdolne zbudować autentyczne Królestwo Chrystusa w Polsce.

W tych działaniach współpracujemy z Delegatem KEP ds Intronizacji Jezusa Króla.

Barbara Pasternak
Przewodnicząca Zarządu Fundacji Serca Jezusa