Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika

Ks. Krzysztof Góźdź

Requiem za śp. ks. Czesława Stanisława Bartnika,
Archikatedra Lubelska, 24.03.2020
Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Magnificencjo, czcigodny Księże Rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Spectabilis, Księża Dziekani,
Czcigodni Księża i Siostry zakonne,
Bracia i Siostry przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych
dzięki życzliwości TV Trwam, Radia Maryja i Archidiecezji Lubelskiej!

Gromadzi nas dziś na Eucharystii wdzięczna pamięć o ks. profesorze Czesławie Stanisławie Bartniku, wybitnym teologu, niezwykłym patriocie, wielkim kapłanie i dobrym prostym człowieku! Zegar jego życia zatrzymał się w minioną sobotę, 21 marca 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych, dokładnie o 21.20. Ks. Bartnik przeżył niemal 91 lat. Jest to wielka łaska, że tak długo pośród nas żył i karmił nas zdrową nauką, utwierdzając nas w tym, że Bóg istnieje, że w Jezusie Chrystusie objawił swoje prawdziwe oblicze i że nas bezgranicznie kocha, ponieważ oddał za nas swoje życie.

» Read more

Odeszli do domu Ojca

W trudnych czasach dla Polski, w chwili zmagania się z ideologiami LGBT i ideologią ekologizmu oraz pandemią koronawirusa, w marcu odeszły z tego świata – i to nie za sprawę koronawirusa – dwie osoby niezmiernie ważne dla sprawy Intronizacji Jezusa Króla Polski. Osoby ważne w kluczowych momentach batalii o to, aby Pana Jezusa uroczyście uznać Królem Polski, co nastąpiło 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, chociaż nie wszyscy chcą o tym pamiętać (duchowni i świeccy). Dzisiaj dziwi to szczególnie, bo to milowy krok w najnowszej historii Polski, do którego zwłaszcza teraz należy się często odwoływać.

» Read more

Przewodniczący Episkopatu spotkał się z przedstawicielami ODIJChK

Działalność Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, kwestia nadania Dziełu osobowości prawno-kościelnej oraz planowany w tym roku Kongres Chrystusa Króla i podkreślenie jedności Dzieła z Kościołem katolickim były głównymi tematami spotkania abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Episkopatu z bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa Chrystusa oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. Spotkanie miało miejsce w środę, 5 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Czytaj więcej…

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-dziela-intronizacji-jezusa-chrystusa-krola/

Spotkanie w Opolu

W dniu 7 stycznia 2020 roku przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla wraz biskupem Stanisławem Jamrozkiem, Delegatem KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, spotkali się w Opolu z biskupem Andrzejem Czają, Przewodniczącym Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych KEP.

Obchody 3. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu

Króluj nam, Chryste!”

W dniach 23-24 listopada 2019 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach obchodziliśmy 3. rocznicę proklamacji
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Poniżej zamieszczamy materiały wideo z Sympozjum nt. „Króluj nam, Chryste!”
oraz odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

 

Zaproszenie

Bp Stanisław Jamrozek
Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

» Read more

Najnowsza korespondencja

Zarząd Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla otrzymał szereg odpowiedzi na wysłany do Biskupów i mediów katolickich album o II rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Króluj nam, Chryste!

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

Zaproszenie na 3. rocznicę Intronizacji

Kraków, 30.10.2019 r.

Z A P R O S Z E N I E

Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla!

Drodzy Rodacy pragnący odnowy moralnej Narodu Polskiego w duchu Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego!

Drodzy Dyrektorzy, Redaktorzy i Publicyści środków społecznego komunikowania się!

Trzy lata temu, 19.11.2016 r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dokonany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (w skrócie Akt Intronizacyjny), z udziałem licznych biskupów i kapłanów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych przedstawicieli Państwa Polskiego oraz wielkiej rzeszy wiernych. Akt ten powtórzony został następnego dnia w diecezjach i parafiach polskich. To historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w całym procesie Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

» Read more

3. rocznica Jubileuszowego Aktu

OBCHODY TRZECIEJ ROCZNICY JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA

JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr Stanisław JAMROZEK,

Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych

oraz Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

zapraszają

wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana,

które odbędą się w Sanktuarium Bożego

Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 23–24 listopada 2019 roku

Program obchodów

Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Od kilku lat odbywają się spotkania Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Przewodzi im ks. bp Stanisław Jamrozek, Delagat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. W skład Zespołu wchodzą księża teolodzy oraz świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce. W ostatnim czasie w ramach prac Zespołu przygotowane zostały obchody dwóch rocznic proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z 2016 roku.

» Read more

1 2 3