List do Ojców Jezuitów

Czcigodni Ojcowie Jezuici,
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie, której 100-lecie konsekracji obchodzimy w tym roku, jest niewątpliwie pomnikiem religijnym dla wszystkich wiernych w Polsce, bo niepodobna, aby być chrześcijaninem i nie kochać Jezusa. Jest to miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar ludzi z całej Polski jako miejsce centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Wyrosła z kultu Serca Jezusa, przypomina, że Bóg nas kocha, i że winniśmy tę miłość odwzajemniać. Najpełniej tę miłość wyrażają słowa Aktu Poświęcenia Polski Sercu Jezusa, dokonanego w tej Bazylice 5 dni po jej uroczystej konsekracji:


(…) Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz Jezu Chryste! Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny Naród Polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście najwyższym swym Panem. Przyjąłeś z rąk naszych na widomy znak poddaństwa dźwigniętą z ofiar całej Polski świątynię; prosimy Cię, byś ten kościół – w sercu Ojczyzny Sercu Twemu wzniesiony – przyjął za tron królewski Twego wśród nas panowania. Wyznajemy bowiem przed Niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa (…).
Akt Poświęcenia Polski Sercu Jezusa stał się jednym głosem wszystkich czcicieli Bożego Serca, występujących w obronie Królestwa Bożego i Jego praw, które były już mocno szargane przez wrogów Kościoła. Był zawołaniem na przyszłość dla kolejnych pokoleń, aby w całej Polsce zapełniły się świątynie i place wiernymi, którzy Chrystusa zechcą mieć swym Panem, a Serce Jego znakiem zbawienia.

Czytaj całość: List do Ojców Jezuitów