Rekolekcje Polaków

REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA
W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

Rekolekcje Polaków
połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym
przed Ogólnopolskim
Kongresem Jezusa Chrystusa Króla

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki,
15-24.10.2021 r.

Zaproszenie

» Read more

List do Ojców Jezuitów

Czcigodni Ojcowie Jezuici,
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie, której 100-lecie konsekracji obchodzimy w tym roku, jest niewątpliwie pomnikiem religijnym dla wszystkich wiernych w Polsce, bo niepodobna, aby być chrześcijaninem i nie kochać Jezusa. Jest to miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar ludzi z całej Polski jako miejsce centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Wyrosła z kultu Serca Jezusa, przypomina, że Bóg nas kocha, i że winniśmy tę miłość odwzajemniać. Najpełniej tę miłość wyrażają słowa Aktu Poświęcenia Polski Sercu Jezusa, dokonanego w tej Bazylice 5 dni po jej uroczystej konsekracji:

» Read more

Zbliża się 5. rocznica Intronizacji

PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO
I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU

Zaproszenie

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 11.09.2021 roku w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Dzień Skupienia Modlitewnego Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Podczas tego Dnia Skupienia Modlitewnego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tych obchodów będzie poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego, zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu. 

» Read more

4. rocznica proklamacji Aktu Intronizacyjnego

źródło: milosierdzie.pl

W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, w obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele oraz przy udziale tysięcy wiernych. Później Akt ten był odczytany w świątyniach całego kraju, jako wyraz dążenia do uznania Jezusa za Króla w całym Narodzie i Państwie Polskim.

» Read more

Ukochała Serce Jezusa

Krajowa Założycielka Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ewa Nosiadek odeszła do Domu Ojca 24 października 2020 roku.

Dziękujemy Panu Bogu za dar jej życia, za wielkie świadectwo wiary i całkowite oddanie Dziełu. Kochała Serce Jezusa i życiem swoim świadczyła, jak odpowiadać na Jego Miłość. Uczyła, jak wypełniać wolę Bożą w trudzie życia i sama była tego przykładem. Z jej inicjatywy organizowane były liczne dni skupienia, rekolekcje, intronizacje w parafiach Polski, sympozja, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu oraz pielgrzymki. Pozostanie w naszych sercach, pamięci i modlitwie. Bóg zapłać.

Peregrynacja obrazów i relikwii świętych

Aktualny stan moralny naszego Narodu jest zatrważający. Większość Polaków utraciła wiarę. W pogardzie jest ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, rozwiązłości, przemocy i utraty wszelkich ewangelicznych cnót i wartości. Dzieci nie szanują swoich rodziców i same padają ofiarą zaplanowanej deprawacji.  Większość społeczeństwa nie jest już w stanie samodzielnie rozróżniać dobra od zła i jest podatna na wszelkie typy manipulacji i całkowicie bezbronna wobec zaprogramowanego oceanu dzieł szatańskich, które zalewają nasz kraj. Miarą ludzką znikąd nie widać ratunku, aby zatrzymać staczanie się społeczeństwa w otchłań. Jednak Naród Polski ma przedziwną pomoc w Osobie Matki Bożej – Królowej Polski oraz Jezusa Chrystusa – Króla królów i Pana panów. Istnieje pilna potrzeba odnowy moralnej Narodu Polskiego i nawrócenia się Polaków zgodnie z Jubileuszowym Aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowa musi się dokonać poprzez całkowity zwrot do Boga i ma być potwierdzona porzuceniem grzechów – jak zostało to objawione poprzez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski przez Intronizację – powiedział Jezus Chrystus. Ruchy Intronizacyjne działające w Polsce poszły za tymi słowami Jezusa Chrystusa i wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władzy z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele doprowadziły w dniu 19 listopada 2016 r. do uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach, który to Akt następnego dnia odmówiony został we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.

Cały tekst: Peregrynacja

Wspomnienie św. pamięci prof. dra hab. inż. Stanisława Kasprzyka

W Krakowie, w piątek 6 marca 2020 r., odszedł do Pana w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk. Prawy Polak, oddany Jezusowi Królowi Polski i Ojczyźnie. Emerytowany wykładowca, głównie mechaniki i matematyki, pracujący całe swoje życie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wychowawca kilku pokoleń młodzieży, w tym wielu pracowników naukowych.

Cały tekst: Wspomnienie – prof. S. Kasprzyk

 

1 2 3