Rekolekcje Polaków

REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA
W KOŚCIELE, NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

Rekolekcje Polaków
połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym
przed Ogólnopolskim
Kongresem Jezusa Chrystusa Króla

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki,
15-24.10.2021 r.

Zaproszenie

» Read more

List do Ojców Jezuitów

Czcigodni Ojcowie Jezuici,
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie, której 100-lecie konsekracji obchodzimy w tym roku, jest niewątpliwie pomnikiem religijnym dla wszystkich wiernych w Polsce, bo niepodobna, aby być chrześcijaninem i nie kochać Jezusa. Jest to miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar ludzi z całej Polski jako miejsce centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Wyrosła z kultu Serca Jezusa, przypomina, że Bóg nas kocha, i że winniśmy tę miłość odwzajemniać. Najpełniej tę miłość wyrażają słowa Aktu Poświęcenia Polski Sercu Jezusa, dokonanego w tej Bazylice 5 dni po jej uroczystej konsekracji:

» Read more

Zbliża się 5. rocznica Intronizacji

PIĄTA ROCZNICA PROKLAMACJI AKTU INTRONIZACYJNEGO
I POŚWIĘCENIE MONUMETU TEGO AKTU

Zaproszenie

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla organizuje w dniu 11.09.2021 roku w Ustroniu – Zawodziu, przy kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Dzień Skupienia Modlitewnego Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla. Podczas tego Dnia Skupienia Modlitewnego celebrować będziemy 5-rocznicę proklamacji Aktu Intronizacyjnego. Najważniejszym punktem tych obchodów będzie poświęcenie Monumentu Aktu Intronizacyjnego, zawierającego wypisany na siedmiu kamiennych tablicach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, oraz uroczyste odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed tym unikatowym monumentem. Tak więc po raz pierwszy w Polsce treść Aktu Intronizacyjnego będzie trwale udokumentowana w postaci monumentu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie figury Jezusa Chrystusa Króla, na posesji kościoła w Ustroniu – Zawodziu. 

» Read more

1 2 3 4