Minęło ponad 1000 lat

W Ojczyźnie naszej króluj, Jezu nam!
Króluj pośród wszystkich polskich dróg.
Prowadź w pokoju przez wieki naród nasz.
Ochraniaj Polskę miłością wielką swą.

Zachęcamy się do zapoznania z utworem pt. „Minęło ponad 1000 lat” inspirowanym treścią Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana