W Ojczyźnie – Króluj nam, Chór Jubileum z Lublina

„W Ojczyźnie – króluj nam!”
Słowa i muzyka: Natalia Zimniewicz