W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Dobiegający końca rok liturgiczny jest pełen zapowiedzi o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Pana na ziemię i Jego ostatecznym triumfie. W Listach św. Pawła paruzja ściśle połączona jest z prawdą o zmartwychwstaniu ciał: „Sam Pan zstąpi z nieba…, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,16-17). W dniu swego powrotu Jezus pokona ostatecznie szatana i wszystkich wrogów, wymierzając im surową karę (por. 2 Tes 1,6-9; 2,8).

W tym dniu ostatecznie zostanie pokonana także śmierć. Powszechne zmartwychwstanie ciał ma swoje zakorzenienie w prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa, który jako pierwszy zwyciężył śmierć. On nas również przywróci do życia: „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15,22). Ciała nasze zostaną całkowicie odmienione i chociaż św. Paweł nie mówi wprost, jak będą one wyglądały, to używa pewnych terminów, które o tej przemianie mówią. Zniszczalne zamieni się w niezniszczalne, niechwalebne w chwalebne, słabe w mocne, a zmysłowe w duchowe. Nie będziemy nosić więcej w sobie obrazu człowieka ziemskiego, ale będzie to człowiek niebieski. Ciała wskrzeszone z grobu będą nienaruszone, czyli wolne od skażenia (por. 1 Kor 15,42-53). Ciało zmysłowe przerodzi się w duchowe i uwielbione, a zwycięstwo nad śmiercią dokona się w momencie powszechnego zmartwychwstania. Stawanie się człowiekiem chwalebnym i mocnym jest dziełem Ducha Świętego, który czyni z nas nowych ludzi. Takimi stajemy się przez chrzest święty, a potem przez postęp duchowy, którego owocem jest coraz pełniejsze upodobnienie się do Chrystusa Pana. Pocieszyciel mobilizuje nas nieustannie do powstawania z naszych upadków, przez co dokonuje się duchowe zmartwychwstanie, które jest zapowiedzią tego ostatecznego. Nasza Ojczyzna zmartwychwstała na nowo 100 lat temu dzięki ofiarnej postawie jej dzieci: trzeba ich naśladować.

Bp Stanisław Jamrozek