Ukochała Serce Jezusa

Krajowa Założycielka Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ewa Nosiadek odeszła do Domu Ojca 24 października 2020 roku.

Dziękujemy Panu Bogu za dar jej życia, za wielkie świadectwo wiary i całkowite oddanie Dziełu. Kochała Serce Jezusa i życiem swoim świadczyła, jak odpowiadać na Jego Miłość. Uczyła, jak wypełniać wolę Bożą w trudzie życia i sama była tego przykładem. Z jej inicjatywy organizowane były liczne dni skupienia, rekolekcje, intronizacje w parafiach Polski, sympozja, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu oraz pielgrzymki. Pozostanie w naszych sercach, pamięci i modlitwie. Bóg zapłać.