Kongres 1937: Telegramy

TELEGRAM HOŁDOWNICZY PRZESŁANY OJCU ŚW.
przez Międzynar. Kongres Chrystusa-Króla w Poznaniu
Ojciec św. Pius Papież XI

Città del Vaticano.

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla, zaszczycony przez Waszą Świątobliwość wspaniałym Listem Apostolskim i ojcowskim błogosławieństwem, uświetniony obecnością wybitnych Purpuratów, Biskupów, kapłanów i wiernych z 28 narodów, pouczony świetnymi wykładami i sprawozdaniami znawców, pokrzepiony jednomyślnym i entuzjastycznym akcesem świata katolickiego, składa przeze mnie Papieżowi Królestwa Chrystusowego najszczersze hołdy synowskie i śluby niezłomne, że dołoży starań, by budować panowanie ducha i prawa Chrystusowego wśród ludzkości, zagrożonej podstępną penetracją i skutkami nowoczesnego bezbożnictwa.

Kardynał Hlond
Legat a latere Waszej Świątobliwości.


ODPOWIEDŹ OJCA ŚW.
Kardynał Hlond

Poznań.

Jego Świątobliwość z radością przyjął do wiadomości uczucia oddania wyrażonego mu tak szlachetnymi słowy przez Waszą Eminencję imieniem Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Ciesząc się powodzeniem ogromnej manifestacji wiary i wierności polskiej dla Kościoła, Ojciec św. ponawia swe życzenia, by Kongres wydał trwałe owoce i raz jeszcze udziela mu z głębi serca Błogosławieństwa Apostolskiego ku umocnieniu bohaterskich ślubowań niestrudzonej a ufnej aktywności około odbudowy Królestwa Chrystusowego wśród powszechnego pokoju i ładu.

Kardynał Pacelli.


Źródło: Międzynarodowy Kongres Chrystusa-Króla. XVII Zjazd Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań, 25-29 VI 1937, s. 33-34.
(reprint: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski).