Odeszli do domu Ojca

W trudnych czasach dla Polski, w chwili zmagania się z ideologiami LGBT i ideologią ekologizmu oraz pandemią koronawirusa, w marcu odeszły z tego świata – i to nie za sprawę koronawirusa – dwie osoby niezmiernie ważne dla sprawy Intronizacji Jezusa Króla Polski. Osoby ważne w kluczowych momentach batalii o to, aby Pana Jezusa uroczyście uznać Królem Polski, co nastąpiło 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, chociaż nie wszyscy chcą o tym pamiętać (duchowni i świeccy). Dzisiaj dziwi to szczególnie, bo to milowy krok w najnowszej historii Polski, do którego zwłaszcza teraz należy się często odwoływać.

Kilkanaście dni temu zmarł PRAWY POLAK prof. dr hab. Stanisław Kasprzyk, matematyk, od lat związany z AGH w Krakowie. Bezkompromisowo wspierający przez całe lata Dzieło Intronizacji Jezusa Króla Polski, zwłaszcza wtedy, gdy było szczególnie trudno o zrozumienie u decydentów…

W sobotę 21 marca zmarł ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik, OBROŃCA POLSKI I KOŚCIOŁA NA MIARĘ KS. SKARGI. Pewnie w innych miejscach zostanie o nim wiele powiedziane. Pragniemy jedynie przypomnieć, że w grudniu 2008 r. Ksiądz Profesor udzielił pisemnego poparcia Dziełu Intronizacji oraz Inicjatywie Obywatelskiej zmiany Godła Polski – nadal nas hańbiącego z powodu wpisanej w to Godło wrogiej Polsce i Polakom symboliki. Ksiądz Profesor był jedyną znaną osobą duchowną, która 24 grudnia 2009 r. miała odwagę bronić idei Intronizacji i dać odpór niepoważnym zarzutom Episkopatu Polski, formułowanym przez ks. abpa. Mariana Gołębiewskiego. Bronił tej ważnej dla Polski sprawy także później pisząc i wydając w czerwcu 2013 r. w Krakowie „Opinię teologiczną uzasadniającą prawdę i kult Chrystusa Króla Polski” opatrzoną życzliwym wstępem WIELKIEGO SENIORA POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA Ks. abp. Stanisława Wielgusa.

Odchodzą w cichości dla świata, jak ś.p. ks. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn, autor modlitwy jakże ważnej szczególnie dzisiaj:

Boże Ojcze Wszechmogący, Stwórco i Władco Wszechrzeczy, spojrzyj Swym kochającym wzrokiem na postać Swego umiłowanego Syna zawartą w figurce Jezusa Króla Polski i obdarz Ją światłem i mocą Twego boskiego serca. Spraw Ojcze Niebieski by potęga królewskiej Twej miłości, którą w niej zatopiłeś, była ratunkiem w dniach ciemności, które ogarną ludzkość. Kiedy nastąpi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy, a ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, prosimy Cię by majestat boskiego Króla chronił Twe dzieci i zachował je na nowy zasiew Twego przyszłego Królestwa na ziemi. Amen.

 

Wieczne odpoczywanie racz dać Panie
tym Czcigodnym Bożym Mężom – niezłomnym Rycerzom Jezusa Króla Polski.

W imieniu osób uczestniczących w Dziele Intronizacji Jezusa Króla Polski

Józef Kurecki i Robert Skrzypczak, Kraków 23.03.2020 r.

Ks. prof. Czesław Bartnik i pan prof. Stanisław Kasprzyk