Nowe stworzenie

Owoce Ducha Świętego to konsekwencja żywej obecności i działania Pocieszyciela w życiu chrześcijanina. Pocieszyciel jest ciągle posyłany przez Ojca i Syna i dokonuje niezwykłych rzeczy w naszej duszy, dzięki czemu przeobrażamy się duchowo i rodzimy do nowego życia. Staje się ono wtedy ukierunkowane w stronę Boga i przeżywane razem z Nim, co w konsekwencji rodzi liczne i piękne owoce. Jedną z przyczyn posłania Ducha Świętego jest pragnienie Boga, aby każdy z wierzących zmieniał się na lepsze i upodabniał do Jezusa.

Przeszkodą na drodze duchowego odrodzenia jest nasza skłonność do grzechu, dlatego trzeba podjąć z nim ciężką i mozolną walkę. Angażując się w nią czynnie, potrafimy odnieść zwycięstwo i stać się ludźmi wewnętrznie przemienionymi. Warunkiem jest jednak ścisłe zjednoczenie z Chrystusem, bo to On jest źródłem mocy: „Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Nowy człowiek widzi oczyma wiary dary, które dla niego są przygotowane, jeśli tylko będzie otwarty na Ducha Świętego. Perspektywa obdarowania rodzi wtedy pragnienie postępowania zgodnego z przykazaniami Bożymi, a Pocieszyciel tak nas prowadzi, że nie zadowala nas nigdy minimalizm. Z Jego pomocą pragniemy żyć pełnią życia Bożego i w pełnej wolności oddawać siebie na służbę Panu i ludziom. Całkowita dyspozycyjność czyni nas ludźmi bogatymi wewnętrznie, bo pełnymi owoców Ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie są naszym wielkim skarbem, którego nie wolno zatrzymywać tylko dla siebie. Dzieląc się z drugim człowiekiem tymi owocami, jeszcze więcej będziemy ich otrzymywać, bo Bóg jest bardzo hojny w obdarowywaniu. Stwórca chce te owoce widzieć w naszej codzienności, a z pomocą Ducha będzie to możliwe. Św. Paweł zaś pragnie, aby te owoce czyniły nas rozpoznawalnymi uczniami Jezusa Chrystusa. Warunkiem ich posiadania jest zakorzenienie się w miłości Bożej i poddanie się Duchowi.

Bp Stanisław Jamrozek