„Króluj nam, Chryste!”

Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla

(wyd. III, Ustroń 2018)

Naszym podstawowym zadaniem jest nieustanna troska i wysiłek o rozwój żywej i dojrzałej wiary. Niniejszy Modlitewnik może być w tym bardzo pomocny. Jest tak pomyślany, aby korzystający z niego stawał się coraz bardziej czcicielem Chrystusa Króla na drodze uznawania Jego powszechnego i wiecznego panowania, poddania się Jego prawu, przyjmowania Go całym sercem, zawierzając Mu swoje życie i służąc Mu z oddaniem we wszystkich wymiarach życia.

Niech modlitewnik jak najlepiej służy rozwojowi zdrowego kultu Chrystusa Króla w naszym Kościele w Polsce. Bardzo bowiem potrzeba, by Chrystus królował (por. 1 Kor 15,25) w naszych sercach, rodzinach i we wszelkich wymiarach życia kościelnego i społecznego. Korzystając z modlitewnika, wołajmy do naszego Pana całym życiem: „Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie”.

(Przedmowa, ks. Andrzej Czaja, Biskup opolski)

Modlitewnik to bogaty zbiór tekstów biblijnych i patrystycznych, litanii, modlitw do Chrystusa Króla i Serca Bożego, rozważań różańcowych, skoncentrowanych wokół tematu Chrystusa Króla i Jego królowania. Całość dopełnia wybór obszernych fragmentów najnowszego nauczania Kościoła przeznaczonych do lektury duchowej. Czciciele Jezusa Chrystusa Króla znajdą więc w modlitewniku bogaty materiał do osobistej i wspólnotowej modlitwy. Modlitewnik przygotował i zredagował ks. prof. Marek Chmielewski, a imprimatur dał bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.