Zapowiadany

Chrystus Pan zapowiadał swoim uczniom, że pośle im obiecanego Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego zbawcze dzieło. Dzięki Jego mocy, będą mogli przepowiadać owocnie Dobrą Nowinę i odważnie iść do świata. On im będzie wszystko przypominał i wszystkiego ich nauczy. Obietnica zesłania Pocieszyciela zrealizowała się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie „zostali napełnieni Duchem Świętym” i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże (por. Dz 2, 1-11).

» Read more

1 4 5 6